Jeugdfonds Sport & Cultuur

Inleiding

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie / het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, zwemles te volgen, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen. Voor die kinderen betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie, het lesgeld en in bepaalde gevallen de sportattributen of muziekinstrumenten.

 

Buurtsportcoaches 

 

Sporten is gezond

Met sporten komen kinderen in contact met andere kinderen en leren zo spelenderwijs, in een nieuwe sociale omgeving, andere regels en omgangsvormen. Regels die ze vaak thuis en op school niet meekrijgen. Investeren in sporten voor kinderen betekent voor hen een grotere kans op een goede toekomst en verkleint de kans op buiten de boot vallen en negatief gedrag. Daarnaast is sporten ook belangrijk om overgewicht tegen te gaan onder de jeugd in Nederland. 

 

Onze missie: Alle kinderen moeten kunnen sporten.

 

Cultuurcoaches

 

Cultuur levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen

Creativiteit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Het brein van een kind is volop in ontwikkeling. Door creatief bezig te zijn zoals bijvoorbeeld  zingen of het bespelen van een instrument worden er nieuwe verbindingen tussen de hersendelen aangelegd en wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Creativiteit leert kinderen flexibel te zijn en zich voor te bereiden op een samenleving die steeds verandert. Bovendien ontdekken kinderen wat ze leuk vinden, krijgen ze de kans om vriendschappen te sluiten en vergroten ze hiermee hun leefwereld.

 

Onze missie: kunst en cultuur is voor ieder kind bereikbaar.

 

Wie komen in aanmerking?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een particuliere organisatie die de contributie/lesgeld en/of de sportattributen/muziekinstrumenten betaalt voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. Deze kinderen (tot 18 jaar) kunnen met hulp van het fonds ook structureel sporten, hun zwemdiploma halen, muziek maken of meedoen aan een creatieve activiteit.

 

Wat is het bedrag?

Het maximale bedrag voor contributie en sportattributen dat wordt uitgekeerd is €225 en voor cultuur €425. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur  betaalt de contributie rechtstreeks aan de sportvereniging of cultuurorganisatie of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samen werkt. Een bijdrage wordt alleen betaald indien er voldoende middelen bij Jeugdfonds Sport& Cultuur beschikbaar zijn. Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen.

 

Hoe aanvragen?

Ouders/verzorgers en kinderen kunnen niet rechtstreeks een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur .

De aanvraag voor sport kan ingediend worden bij Thijs Uineken (06-46801129 | t.Uineken@emmen.nl) buurtsportcoach gebied Emmen Zuid, Gemeente Emmen of rechtstreeks via de stichting leergeld https://www.leergeld.nl

Voor cultuur kunt u terecht bij:

Marieke Smink (06-46998066) | m.smink@emmen.nl): Delftlanden, Rietlanden, Bargeres, Emmer- Compascuum en Roswinkel

Henk Radersma (06-15158989 | h.radersma@emmen.nl): Angelslo, Barger Oosterveld, Nieuw-Weerdinge, Nieuw-Schoonebeek / Weiteveen, Schoonebeek, Weerdinge, Erica, Nieuw- Amsterdam, Emmermeer

Monique Verheugt (06-11420057 | m.verheugt@emmen.nl): Barger Compascuum, Emmerhout, Klazienaveen, Zwartemeer, Nieuw- Dordrecht, Emmen Centrum